Krohn og Jansen Revisjon DAhost2.jpg

er revisjonsselskap med statsautorisert- registrerte revisorer.

Vårt primærområde er Østfold, Ski/Follo og Oslo med omegn.

Kundeporteføljen er bred og variert, med kunder innen de fleste bransjer. Videre har vi et faglig samarbeid tilknyttet juridisk ekspertise og andre tjenesteytende grupperinger.

Aktuelle nyheter fra Den norske Revisorforening

Telefon: 69 38 38 10
Telefax: 69 38 38 19

E-Post:
kj@kjrevisjon.no